LED Grow Light หลอดไฟปลูกต้นไม้

LED Grow Light หลอดไฟปลูกต้นไม้

เทคโนโลยีเกษตรแห่งยุค 4.0

            ประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ในอดีต ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมือง อู่ข้าวอู่น้ำ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ที่เป็นมรดกสืบต่อกันมา มีวัฒนธรรมโดดเด่นทางด้านอาหาร ติดอันดับต้นๆ ของโลก

ปัจจุบันการเกษตรของประเทศไทยนั้นมีการแข่งขันสูงด้วยหลายปัจจัย ทั้ง สภาพทางเศรฐกิจ การส่งออก การเมือง และที่สำคัญคือ สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตทางการ เกษตรนั้น มีคุณภาพที่ไม่ดีนัก

จึงมีนักวิจัยจึงคิดค้น “ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ (Plant Factory)” เป็นเทคโนโลยีควบคุมการเพาะปลูกพืชในระบบปิดแบบครบวงจรและแม่นยำ โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) ทำให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชทั้งสภาพแสง ความชื้น อุณหภูมิ แร่ธาตุ รวมไปถึงการป้องกันเชื้อโรค แมลงศัตรูพืช แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอม ตลอดจนกระตุ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการได้

ประเทศไทยจะนำเอาเทคโนโลยี Plant Factory มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชที่มีสารมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชในกลุ่มสมุนไพร ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่าง ๆ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งกำเนิดของแสง เนื่องจากให้ความร้อนน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดไฟมากกว่า และสามารถเลือกสีของแสงตามความเหมาะสมของต้นพืชได้

อ้างอิงจาก  www2.mtec.or.th  และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *